top of page

Khách hàng trung thành

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Mua sản phẩm

   Nhận 1 điểm cho mỗi 1 ₫ chi tiêu

  • Sign up to the site

   Nhận 50 điểm

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • Phần thưởng linh hoạt

   10 Điểm = Chiết khấu 1 ₫

bottom of page